Telefon: 33 11 12 30
Mail: kut@feko.dk

Klaus Ulrik Tvermoes

Advokat

Klaus Ulrik er erhvervsadvokat og beskæftiger sig med virksomhedsoverdragelser, selskabsret, ejer/aktionæraftaler, kontrakter og rådgivning af primært ejerledede virksomheder og disses ejerne/aktionærer.

Der lægges vægt på at alle forhold herunder kontrakter er veldokumenterede. Der er ofte en betydelig værdiforøgelse forbundet med at sikre det juridiske grundlag for virksomhedens aftaleforhold, f.eks. forhandlerrettigheder, licenser, m.v.

Klaus Ulrik beskæftiger sig endvidere med bestyrelsesarbejde og sammensætningen af bestyrelser.

Områder:

  • Bistår ejeren fra planlægning til gennemførelse
  • Gennemgang af den juridiske situation
  • Forhandling og afslutning
  • Udarbejder aftaler
  • Due diligence