Telefon: 30 61 50 06
Mail: pt@feko.dk

Peter Tillegreen

Forsikringsmægler

Peter er uddannet civiløkonom med speciale i Udenrigshandel og Finansiering, og har beskæftiget sig indgående med  firmapensioner i flere af de største pensionsselskaber igennem 24 år.

Peter besidder en betydelig rådgivnings-, salgs- og forhandlererfaring indenfor livs- og pensionsforsikring.

Gennem uvildig rådgivning hjælper Peter virksomheder og private med at navigere i og tilrettelægge deres, ofte komplekse, pensionsforhold, så de opnår den højst mulige værdi af deres pensionsordninger fremadrettet.

Områder:

  • Pension og pensionstilbud
  • Pensionsoptimering
  • Pensionsrådgivning
  • Pensionspolitik
  • Benchmark
  • VIP rådgivning
  • Revision
  • Udbud