Selvom gave- og arveafgiften gennem et nyt lovforslag vil blive gradvist nedsat fra 15% til 5% i 2020, kan der være store fordele ved at gennemføre et planlagt generationsskifte af virksomheden allerede nu.

Den 19. december 2016 blev der fremsat et lovforslag i folketinget, der skal sikre mere fordelagtige muligheder for generationsskifte af danske virksomheder. Rigtig mange generationsskifter står for døren og vi møder en hel del virksomhedsejere, der nu ser et stærkt argument for at vente yderligere til gave- og arveafgiften bliver nedsat hen imod 2020. Men det er faktisk ikke sikkert, at det kan betale sig at vente.

Kan det betale sig at vente?

Først og fremmest er der en række krav og faktorer, du bør overveje, inden du kan afgøre om du vil kunne få gavn af nedsættelsen af gave- og arveafgiften.

 • Stiger handelsværdien af din virksomhed?
  Virksomheden skal overdrages til handelsværdi. Forventer du derfor, at handelsværdien stiger i løbet af de næste par år, vil der måske slet ikke være nogen skattemæssig fordel ved at vente med et generationsskifte.
 • Har du en erhvervsmæssig virksomhed?
  Der skal være tale om en erhvervsmæssig virksomhed i den forstand, at det hovedsagelig skal være en driftsmæssig virksomhed. Der er altså ikke nogle fordele at hente i nedsættelsen af afgiften, såfremt virksomheden hovedsageligt beskæftiger sig med passiv pengeanbringelse såsom ex. investering i aktier, ejendomme, ubebyggede grunde m.v..
 • Er ejertidskravene og krav om aktiv deltagelse opfyldt?
  Der er krav om ejertid og aktiv deltagelse i virksomheden, såfremt reglerne om nedsættelse af arveafgiften skal kunne gøres gældende.
 • Vil du gøre brug af A/B-modellen?
  Overvejer du derudover, som ved en masse andre ejerskifter, at bruge A/B-modellen ved generationsskiftet til hel- eller delvis finansiering af købesummen, så kan det sandsynligvis heller ikke betale sig at vente.

Sidst, men ikke mindst, bør du også altid overveje, om der er andre ikke-økonomiske forhold, der taler for at påbegynde generationsskiftet.

Vores erfaring er, at mange virksomhedsejere først begynder at tænke på ejerskifte, når de ikke længere har kræfterne til at pleje og udvikle virksomheden. Ventes der yderligere flere år på grund af fremtidige skattemæssige fordele, kan det have fatale konsekvenser for både virksomheden og familiens økonomi, idet man risikerer, at der går alt for mange værdier tabt.

Hos FEKO kan du som eksisterende eller ny ejer/direktør altid henvende dig for at få hjælp til generations eller ejerskifteprocessen – og gerne så tidligt i forløbet som muligt.