Din virksomheds pris afhænger primært af køberens forventninger til fremtidige overskud.

 

Men der findes flere forskellige typer købere og deres forventning afhænger i høj grad af hvilke planer, de har med din virksomhed.

Man kan som udgangspunkt dele din virksomheds potentielle købere op i tre typer.

● “Køber 1” ønsker at videreføre din virksomhed som den er.
● “Køber 2” ønsker at fusionere med egen virksomhed.
● “Køber 3” er den strategiske køber.

En køber der ønsker at videreføre virksomheden som den er, og beholde medarbejdere, leverandører og produkter, vil have mere eller mindre den samme forventning til et fremtidigt overskud som sælger. Der vil derfor være et neutralt prisgab og ingen synergigevinst ved et salg. Det er i den forbindelse værd at bemærke at hvis Køber 1 er en nær slægtning, er sælger måske slet ikke så interesseret i at få solgt til højest mulige pris af familiære grunde.

En Køber 2 derimod ønsker at fusionere med egen virksomhed, og derfor vil forventningen til fremtidigt overskud være større end sælgers som følge af synergigevinster ved sammenlægningen af de to virksomheder. Og køber vil derfor være villig til at betale en højere pris end Køber 1.

Det er dog uden tvivl Køber 3, den strategiske køber, der er villig til at betale den højeste pris for din virksomhed, og som derfor er den mest attraktive køber. Her vil køber opnå synergi gennem købet ved at kunne tilføre nye produkter eller indtræde på et nyt marked, og der vil derfor være det størst mulige positive prisgab ved et salg.

 

Men hvordan sikrer man så, at man får mest muligt for sin virksomhed?

Vi oplever ofte, at folk sælger deres virksomhed til én, der minder om dem selv. Det er typisk det der sker hvis man er bange for at gå til konkurrenten. Det kan virke skræmmende og usikkert at gå til din største konkurrent, og ikke vide sig sikker på hvorvidt det er noget dine kunder eller dine leverandører får nys om – hvilket naturligt nok afholder mange fra at gøre det.

Det kan derfor ofte betale sig at gå mere systematisk til værks, og lave en liste over samarbejdspartnere og konkurrenter og vurdere værdikæden i branchen. Det kan være at leverandører eller distributører ønsker at udvide vertikalt i værdikæden, eller det kan være at en konkurrent ønsker at udvide horisontalt i værdikæden. Et godt overblik over hvem der agerer i branchen, kan afsløre interessante køberemner.

Et godt udgangspunkt er en professionel vurdering af din virksomheds potentiale og hvorvidt den kan være attraktiv for en strategisk køber. Har din virksomhed potentiale til at blive solgt til en strategisk køber, handler det efterfølgende i høj grad om at tænke strategisk og træffe de rigtige beslutninger i virksomheden flere år inden der tages kontakt til den potentielle strategiske køber.

Hos FEKO kan du som ejer af en virksomhed altid henvende dig for at få hjælp hvis du går med et ønske om at sælge – og gerne så tidligt som muligt i forløbet. Vi laver en vurdering af din virksomhed og finder ud af hvem den kan sælges til, og finder den helt rigtige køber så du kan få mest muligt for den.