Erfaring viser, at det aldrig er for tidligt at forberede en ejerskifteproces. Til gengæld kan det have fatale konsekvenser at vente for længe.

Af Melina Kiwa Søderberg, formand for FEKO – Foreningen af Ejerskiftekompetencer

I foreningen FEKO vejleder vi ejerledere, som ønsker at ejerskifte eller generationsskifte deres virksomhed. Her oplever vi ofte, at ejerlederen desværre kommer alt for sent i gang. Ejerledere er nemlig lavet af et særligt stof, der gør dem uovervindelige – og respekt for det. Det er nemlig også det stof der gør dem til gode ejerledere.

Har man skabt sin virksomhed fra bunden og lagt et langt arbejdsliv i den, kan det være svært, at overgive sit livsværk til en anden. Det er en naturlig reaktion, men den kan have store økonomiske konsekvenser for ejerlederen og ejerlederens familie.

Vi må erkende, at nogle ejerledere først begynder at tænke på ejerskifte, når de ikke længere har kræfterne til at pleje deres kunder, fastholde markedsandele og udvikle virksomheden. Derfor er de reelt begyndt at afvikle den. Det kan betyde, at værdien af ejerlederens livsværk reduceres voldsomt – og i værste fald er helt væk.

Når vi samtidig ved, at mange ejerledere ikke har en pension, fordi de kalkulerer med at kunne sælge virksomheden, når de er klar; er det desto vigtigere, at ejerskifteprocessen er godt forberedt.

En ejerleder sælger sit livsværk, mens køberen køber en fremtidig indtjeningsmulighed.

Det er vigtigt at få virksomhedens ressourcer frem i lyset og vurdere hvordan vi kan fremtidssikre dem. Det er det, der gør virksomheden attraktiv for køber. FEKO kan f.eks. hjælpe med at vurdere forretningen og lave en fremadrettet strategi for at sandsynliggøre det potentiale der ligger i virksomheden. Det gælder alle områder: kunder, salg, produktion, medarbejdere og økonomi.

Hvis ejerlederen på den måde kan få mere for sin virksomhed, er honoraret til en ekstra rådgiver givet godt ud. Man bruger jo også gerne lidt ekstra penge på at shine sit hus op inden det skal sælges.

Hvornår skal man gå i gang?

Det kommer nok lidt bag på de fleste at en god ejerskifteproces kan tage en 5 år. Selvfølgelig kan det gøres hurtigere – og langsommere. Men skal man have det bedste ud af virksomheden, skatten, finansieringen og ikke mindst få sjælen med, så er det en god ide at begynde planlægningen i god tid.

Mange ejerledere står kun over for et ejerskifte en gang i deres liv. Så hvor starter man, og hvordan er det lige, at processen skal forløbe? Vi sammenligner det gerne med, hvis man skal bygge et hus. Så finder man en entreprenør, som laver alle underentrepriserne i stedet for at stå med det hele selv. I FEKO tilbyder vi i princippet det samme – blot i forhold til et ejerskifte.

I foreningen FEKO råder vi over alle de højtspecialiserede kompetencer, der er nødvendige for et succesfuldt ejerskifte.

Foreningen består blandt andre af advokater, revisorer, ejerskiftevejledere, mæglere og virksomhedsrådgivere. Tilsammen råder vi over alle de specialer, som er nødvendige for hele ejerskifteprocessen – jura, revision, finansiering, strategi, pension, personlig afklaring med mere. Da vi er en forening har vi løbende gratis tilbud som f.eks. afklaringsmøder, paratheds-check og gå hjem møder. Vil man videre i processen laver man en aftale med den enkelte rådgiver til almindelig timepris. Uanset vil FEKO fungere som gratis tovholder igennem hele processen.

Med FEKO kan ejerlederen selv sætte det hold af specialister, som der er brug for i den givne situation. Vi står alle sammen gratis til rådighed for en indledende samtale, og så kan ejeren vælge til og fra på hele paletten af rådgivere.

Vi er med hele vejen fra de første overvejelser til modning, markedsføring og salg af virksomheden. Vi kan også være med i den videre proces med overtagelse og implementering af ny ledelse. Det er en forudsætning for en velgennemført ejerskifteproces, at den bliver bragt helt i mål.

Der risikerer desværre at gå alt for mange værdier tabt, hvis ejerlederen venter for længe. Det handler om at planlægge salget, mens man stadig er på toppen.

Det betaler sig.

Melina Kiwa Søderberg er uddannet cand.merc. I 2002 startede hun sin egen virksomhed, Kiwa Consult, hvor hun arbejder med strategi, forretningsudvikling og implementering. Som ekstern lektor på IT Universitetet underviser hun i strategi og forretningsudvikling.