Peter Tillegreen

Peter Tillegreen

Telefon: 30 61 50 06 Mail: pt@feko.dk Peter Tillegreen Forsikringsmægler Peter er uddannet civiløkonom med speciale i Udenrigshandel og Finansiering, og har beskæftiget sig indgående med  firmapensioner i flere af de største pensionsselskaber igennem 24 år. Peter...